Expert en bastides

10 anys d'experiència en fabricació

màquina de segellat de cartró